آواتار

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

آواتار یا اَوِتار (Avatar)، نماینده قابل مشاهده بازیکن در دنیای بازیه. آواتار یکی از راه های غیر مستقیم تعامل بازیکن با دنیای بازیه. نیازی نیست یه آواتار حتما انسان باشه، اگر باشه، با کارکتر بازیکن (Player character, PC) روبرویم.

درصورتی که بازیکن چندین آواتار رو به صورت همزمان کنترل کنه، ممکنه واحد ها پدید میان.

استفاده از الگو

آواتار بازیکن رو به فضای پیرامون خودش محدود کرده، و امکان کاووش و جستجو رو فراهم میکنه.