آواتار

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

آواتار نماینده بازیکن در دنیای بازیه و به این ترتیب یکی از راه های غیر مستقیم تعامل بازیکن محسوب میشه.

در مقایسه با کارکتر بازیکن

استفاده از مفهوم

آواتار ابزاری برای تعامل با دنیاست. آواتار معمولا بازیکن رو به فضای پیرامون خودش محدود کرده، و به کاووش ختم میشه.


منابع

نام های دیگر

Avatar با فیلم آواتار ۲۰۰۹ اشتباه گرفته نشه، گرچه این فیلم بر پایه همین مفهوم ساخته شده.