اطلاعات مشترک

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

به اطلاعاتی گفته میشه که همه ای بازیکنان در موردش می‌دونن و همچنین هر بازیکنی می‌دونه که بقیه بازیکنان این اطلاعات رو می‌دونن.

نام های دیگر

Common knowledge


منابع

Wikipedia common knowledge