اطلاعات ناقص

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

اطلاعات ناکامل وقتی ظاهر میشه که همه ای اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری در دسترس نباشه و بازیکن باید احتمالات موجود رو در نظر بگیره. مشخصا وقتی همه اطلاعات در دسترس باشه، مثل شطرنج، اطلاعات کامل محسوب میشه.

مثال

  • در بازی Uno، بازیکن تعداد کارت های بقیه بازیکنان رو میتونه ببینه، با این حال از نوع کارت های اونا هیچ آگاهی ای نداره.


نام های دیگر

Imperfect information


این مقاله فاقد ذکر هرگونه منبع می باشد.