بازی ایزدی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

در یه بازی ایزدی (God game) به عنوان خدا یا یه ماهیت الهی با توانایی های فراطبیعی به نقش آفرینی پرداخته و تمدن های انسانی رو حمایت و هدایت کنین.

در این سبک بر خلاف استراتژی همزمان، کنترل و دستور دهی مستقیم واحد ها ممکن نیست و بازیکن غیر مستقیم زندگی عبادت کنندگانشو از طریق عناصر طبیعی همچون آب، آتش و باد تحت تاثیر قرار میده.تاریخچه

مفاهیم مرتبط