جعبه اسکینر: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

 
سطر ۱: سطر ۱:
جعبه اسکینر، وسیله ای آزمایشگاهیه که توسط [https://en.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner B. F. Skinner] برای مطالعه رفتار کنترلی خلق شد و هنوز در آزمایشگاها به کار میره. تمرکز اصلی جعبه اسکینر بر روی مطالعه [[شرطی سازی]] بر روی حیوانات و تعمیم اون به انسانه. شرطی سازی زیر مجموعه ای [[روانشناسی رفتاری]] به حسابمیاد.
+
جعبه اسکینر، وسیله ای آزمایشگاهیه که توسط [https://en.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner B. F. Skinner] برای مطالعه رفتار کنترلی خلق شد و هنوز در آزمایشگاها به کار میره. تمرکز اصلی جعبه اسکینر بر روی مطالعه [[شرطی سازی]] بر روی حیوانات و تعمیم اون به انسانه. شرطی سازی زیر مجموعه ای [[روانشناسی رفتاری]] به حساب میاد.
  
  
 
[[Category: مفاهیم روانشناسی]]
 
[[Category: مفاهیم روانشناسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۵

جعبه اسکینر، وسیله ای آزمایشگاهیه که توسط B. F. Skinner برای مطالعه رفتار کنترلی خلق شد و هنوز در آزمایشگاها به کار میره. تمرکز اصلی جعبه اسکینر بر روی مطالعه شرطی سازی بر روی حیوانات و تعمیم اون به انسانه. شرطی سازی زیر مجموعه ای روانشناسی رفتاری به حساب میاد.