دکمه کوبی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

سطر ۱: سطر ۱:
این رویه حاصل از پیاپی فشار دادن یا تکرار نمودن مکانیزم های بازی است،که گاها این رویه توسط بازی تشویق یا تنبیه می شود.
+
این رفتار نشان دهنده این است که بازیکن اطلاعات کافی از ترکیب‌ها و مکانیزم موجود در بازی نداره و بازیکن مجبورست تمام دکمه های امتحان کند.
  
 
==نمونه==
 
==نمونه==
*در بازی های [[کتک زنی]] و رزمی،به این علت انجام می شود که بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگین است یا تعداد [[ترکیب]] ها زیاد است،در بعضی بازی های این سبک این رویه سبب می شود که کمتر ضربه از دشمن دریافت کنی ویا بتونی ترکیب قوی روی دشمن بزنی!!، که گاها این رویه در مقابله دشمن های قوی سبب شکست بازیکن می شود.
+
*در بازی های [[کتک زنی]] و رزمی،به این علت انجام می شود که بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگین است یا تعداد [[ترکیب]] ها زیاد است،در بعضی بازی های این سبک این رویه سبب می شود که کمتر ضربه از دشمن دریافت کنی ویا بتونی ترکیب قوی روی دشمن بزنی!!، که گاها این رفتار در مقابله دشمن های قوی سبب شکست بازیکن می شود.
  
*در بازی های [[تیرانداز عمودی]] یا افقی گاها این رویه کمک می کنه که بازیکن بتونه میزان تیر بیشتری را به دشمن بندازه و انها را زودتر نابود کند ولی این رویه گاها به خاطر [[تعادل سازی پویا]] سبب سختی بیشتر بازی برای بازیکن می شود.
+
==راه حل==
 +
*معرفی ترکیب های در بازی به صورت تعداد کم در قالب تمرین به بازیکن نشان داده شود.
 +
*معرفی مکانیزم های موجود به صورت یک عمل و اختصاص یک دکمه به انها.

نسخهٔ ‏۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۵۹

این رفتار نشان دهنده این است که بازیکن اطلاعات کافی از ترکیب‌ها و مکانیزم موجود در بازی نداره و بازیکن مجبورست تمام دکمه های امتحان کند.

نمونه

  • در بازی های کتک زنی و رزمی،به این علت انجام می شود که بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگین است یا تعداد ترکیب ها زیاد است،در بعضی بازی های این سبک این رویه سبب می شود که کمتر ضربه از دشمن دریافت کنی ویا بتونی ترکیب قوی روی دشمن بزنی!!، که گاها این رفتار در مقابله دشمن های قوی سبب شکست بازیکن می شود.

راه حل

  • معرفی ترکیب های در بازی به صورت تعداد کم در قالب تمرین به بازیکن نشان داده شود.
  • معرفی مکانیزم های موجود به صورت یک عمل و اختصاص یک دکمه به انها.