دکمه کوبی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

سطر ۱: سطر ۱:
این رفتار نشان دهنده اینه که بازیکن اطلاعات کافی از حرکت‌ها ویژه و افعال موجود در بازی نداره ، بازیکن مجبوره تمام دکمه های رو امتحان کنه.نداشتن تمرین در بازی یک از علت این رفتاره.
+
این رفتار نشان دهنده اینه که بازیکن اطلاعات کافی از حرکت‌ها ویژه و افعال موجود در بازی نداره ، در نتیجه مجبوره تمام دکمه های رو امتحان کنه.نداشتن تمرین در بازی یک از علت این رفتاره.
 
در بازی های [[کتک زنی]] و [[مبارزه‌ای]]،به خاطر اینکه بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگینه این رفتار اتفاق می افته.در بعضی بازی های این سبک برای اینکه ضربه کمتر از دشمن دریافت شه ویا حرکت ویژه خارق العاده صورت بگیره این رفتار اتفاق می افته.
 
در بازی های [[کتک زنی]] و [[مبارزه‌ای]]،به خاطر اینکه بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگینه این رفتار اتفاق می افته.در بعضی بازی های این سبک برای اینکه ضربه کمتر از دشمن دریافت شه ویا حرکت ویژه خارق العاده صورت بگیره این رفتار اتفاق می افته.

نسخهٔ ‏۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۲۸

این رفتار نشان دهنده اینه که بازیکن اطلاعات کافی از حرکت‌ها ویژه و افعال موجود در بازی نداره ، در نتیجه مجبوره تمام دکمه های رو امتحان کنه.نداشتن تمرین در بازی یک از علت این رفتاره. در بازی های کتک زنی و مبارزه‌ای،به خاطر اینکه بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگینه این رفتار اتفاق می افته.در بعضی بازی های این سبک برای اینکه ضربه کمتر از دشمن دریافت شه ویا حرکت ویژه خارق العاده صورت بگیره این رفتار اتفاق می افته.