دکمه کوبی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

این رفتار نشان دهنده این است که بازیکن اطلاعات کافی از ترکیب‌ها و مکانیزم موجود در بازی نداره و بازیکن مجبورست تمام دکمه های امتحان کند.

نمونه

  • در بازی های کتک زنی و رزمی،به این علت انجام می شود که بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگین است یا تعداد ترکیب ها زیاد است،در بعضی بازی های این سبک این رویه سبب می شود که کمتر ضربه از دشمن دریافت کنی ویا بتونی ترکیب قوی روی دشمن بزنی!!، که گاها این رفتار در مقابله دشمن های قوی سبب شکست بازیکن می شود.

راه حل

  • معرفی ترکیب های در بازی به صورت تعداد کم در قالب تمرین به بازیکن نشان داده شود.
  • معرفی مکانیزم های موجود به صورت یک عمل و اختصاص یک دکمه به انها.