مفهوم

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

یک مفهوم، طرحی یا ایده ایه که بار ها در اثر های گوناگون دیده شده. صفحات این رده توصیفی هستن و گاهی توضیحات استفاده از یک مفهوم ذکر شده.

زیررده‌ها

این ۹ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۹ زیررده است.

ر

ن