سیاه چاله چند کاربره

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

MUD یه دنیای مجازی معمولا متنیه. عناوین این سبک از عناصر نقش آفرینی، بزن بشکاف و داستان تعاملی بهره میبرن.


تاریخچه

مفاهیم مرتبط

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.