شرط پایانی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

شرط پایانی(End condition)، شرطیه که تحققش موجب پایان یک دوره، جلسه یا کل بازی میشه.


این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.