ظاهر شدن

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

ظاهر شدن (Spawning) ، به خلق شدن یه شی یا موجود در دنیای بازی گفته میشه.