فریم های شکست ناپذیری

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

فریم شکست‌ناپذیری (Invincibility frame) به مدتی از زمان (معمولا بر حسب فریم ) گقته میشه که کارکتر آسیب‌ناپذیر میشه . در این حالت کارکتر میتونه لمس ناپذیر باشه ، به طوری که گلوله یا تیر از بدنش بدون اصابت عبور کنه. همچنین ممکنه کارکتر به طور کامل از آسیب دور نباشه ، مثلا پرت شدن درون یه گودال بی انتها اتفاقی بدون گریزه.

استفاده از مفهوم

موارد استفاده

  • ممکنه پس از دریافت آسیب رخ بده تا از دریافت آسیب های پی در پی جلوگیری بشه.
  • میتونه در حین حرکاتی مثل قل خوردن اتفاق بیافته تا آواتار از آسیب دشمنان برای مدتی کوتاه به دور باشه. نیازش میتونه در سبک جهنم گلوله خیلی حس بشه.
  • یه توانایی خاص میتونه موجب فعال شدن این حالت بشه.
  • ممکنه بعد از ظاهر شدن اعمال بشه تا از مرگ سریع بازیکن که توسط بازیکنان دیگه برنامه ریزی شده یا به خاطر شرایط بد مکانی (معمولا در سبک دویدنی) رخ میده جلوگیری بشه.

نمایش

آواتار بازیکن برای مدتی کوتاه بین شفاف و مات فلش میزنه . این نوع نمایش به گذشته بازی های رایانه ای برمیگرده ، وقتی که قدرت سخت افزار های موجود محدودیت بزرگی برای توسعه دهندگان بود؛ با این حال امروزه توسعه دهندگان هنوز به این نمایش ساده پسنده میکنن و شاید هاله ای نیم شفاف برای محکم کاری به دور بدن آواتار یا بالای سر اون اضافه کنن.

مفهوم های مرتبط

بازیکن میتونه عمدا وارد این حالت بشه تا از موانع و دشمنان سخت عبور کنه ، این حرکت به شتاب دادن به ضربه (Damage boosting) معروفه.


منابع

Invincibility frame at SuperSmashBro Wiki

MercyInvincibility Tv tropes

افزودن تصویر به رسایی این مقاله کمک زیادی میکند.