مدیر بازی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

مدیر بازی (game master)، فردیه که مدیریت، انجام محسابات و روایتگویی رو در بازی های رومیزی، مخصوصا نقش آفرینی به عهده داره.

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.