تمام سیاهه‌های عمومی

نمایش یک‌جای تمام سیاهه‌های موجود در ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی. می‌توانید با انتخاب نوع سیاهه، نام کاربری (حساس به کوچکی و بزرگی حروف) و صفحه‌های تغییریافته (حساس به بزرگی و کوچکی حروف)، نمایش را محدودتر سازید.

سیاهه‌ها
  • ‏۲۳ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۱۳ Hesamom بحث مشارکت‌ها صفحهٔ مسابقه را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «در یک مسابقه، بازیکنان برای تحقق یک هدف مشترک تلاش میکنن. در صورتی که این رقا...» ایجاد کرد)
  • ‏۲۳ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۰۷ Hesamom بحث مشارکت‌ها صفحهٔ مسابقه را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به پیش جویی منتقل کرد
  • ‏۱۰ دی ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۲۶ Hesamom بحث مشارکت‌ها صفحهٔ مسابقه را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «مسابقه، یه هدف مشترک‌ بین چند بازیکنه که دست یابی زودتر یه بازیکن به این هدف...» ایجاد کرد)