پناهگاه

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

اتاق امن در Left for dead

پناهگاه (Safe haven)، نقطه ای در دنیای بازیه که بازیکن از خطر احتمالی دشمنان در امانه.