توقف ضربه ای

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

توقف لحظه ای در Street fighter V

توقف ضربه ای (Hit stop)، وقتیه که هنگام برخورد یه ضربه، زمان در بازی متوقف یا بسیار کند میشه.

استفاده از الگو

توقف ضربه ای برای قوی تر و موثر تر نشون دادن یا ضربه بسیار مفیده و شاهد استفاده اش در عنواین مبارزه ای هستیم. با دادن زمان بیشتر برای پیاده سازی حرکت بعدی به بازیکن، توقف ضربه ای میتونه به خوبی در کنار ترکیب به کار بره. تکون دادن صفحه و یا در صورت امکان ویبره گوشی/دسته بازی میتونه باعث افزایش هرچه بیشتر تاثیر توقف لحظه ای بشه.