سختی شتاب زده

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

نوعی تعادل سازی پویا، که با گذشت زمان و پیشروی در بازی، با وجود ثابت موندن مکانیک های هسته ای، تقریبا همه چی سریعتر شده و بازیکن مجبور میشه سریعتر واکنش بده.


تاریخچه

در گذشته، وقتی یه بازی، مرحله دیگه ای برای ارائه نداشت، بازیکن رو به بازی کردن مراحل قدیمی اما با سرعت بیشتر تشویق میکرد؛ با این حال سختی شتاب زده، یکی از مکانیزم های محبوب و استاندارد در بازی های بی پایان ، مخصوصا سبک دویدنیه.


استفاده از الگو

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.