دکمه کوبی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

این مکانیزم حاصل از پیاپی فشار دادن دکمه های صفحه کلید است.

مکانیز‌های مرتبط