استراتژی نوبتی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

civilization، از محبوب ترین عنواین این سبک

در استراتژی نوبتی ترتیب دهی به صورت نوبتیه. معمولا تعداداعمال بازیکن در هر نوبت مثل شطرنج، محدود به یکی دو مورده، با این حال میتونه بیشتر بوده و وابسطه به تعداد سازه ها یا نیرو های بازیکن باشه. نقشه معمولا به صورت گرید یا ششگوشه طراحی میشه.


تاریخچه

مفاهیم مربتط

نام های دیگر

Turn based strategy


این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.