مقاله‌های دارای کمترین شمار ویرایش

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. چند نفره آنلاین انبوه‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 2. گیتینگ‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 3. Skeinner box‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 4. کایتینگ‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 5. چرخه ای تقویتی‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 6. خر‌حمالی‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 7. مخ زدن‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 8. مدیرت منبع‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 9. سکو باز‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 10. ده:فنی‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 11. نقش آفرینی‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 12. اسکایریم‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 13. دفاع دژی‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 14. سلامتی قابل بازیابی‎‏ (۱ نسخه)
 15. خود رزم‎‏ (۱ نسخه)
 16. تعادل سازی دینامیک‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 17. حالت بازبازی‎‏ (۲ نسخه)
 18. Koji Igarashi‎‏ (۲ نسخه)
 19. بازی ایزدی‎‏ (۲ نسخه)
 20. Virtua cop‎‏ (۲ نسخه)
 21. برداشتنی‎‏ (۲ نسخه)
 22. Call of Juarez: gunslinger‎‏ (۲ نسخه)
 23. Heavy rain‎‏ (۲ نسخه)
 24. Tetris‎‏ (۲ نسخه)
 25. برخورد اتفاقی‎‏ (۳ نسخه)
 26. سایه نما‎‏ (۳ نسخه)
 27. کلماتی‎‏ (۳ نسخه)
 28. شرط پایانی‎‏ (۳ نسخه)
 29. پاداش/خطر‎‏ (۳ نسخه)
 30. بازی‌وارسازی‎‏ (۳ نسخه)
 31. Jesse Schell‎‏ (۳ نسخه)
 32. Diablo 3‎‏ (۳ نسخه)
 33. مدیر بازی‎‏ (۳ نسخه)
 34. رنگ کد‎‏ (۳ نسخه)
 35. پول بده رد کن‎‏ (۳ نسخه)
 36. ریز بازی‎‏ (۴ نسخه)
 37. تیراندازی تاکتیکی‎‏ (۴ نسخه)
 38. سیاه چاله چند کاربره‎‏ (۴ نسخه)
 39. تعادل‎‏ (۴ نسخه)
 40. استراتژی کلان‎‏ (۴ نسخه)
 41. سپر قابل بازیابی‎‏ (۴ نسخه)
 42. اطلاعات کامل‎‏ (۴ نسخه)
 43. پرتاب نجات دهنده‎‏ (۴ نسخه)
 44. تعادل سازی پویا‎‏ (۴ نسخه)
 45. فرا تفننی‎‏ (۴ نسخه)
 46. پناهگاه‎‏ (۴ نسخه)
 47. رده بندی آیتم‎‏ (۴ نسخه)
 48. غنایم‎‏ (۵ نسخه)
 49. مدیریت منبع‎‏ (۵ نسخه)
 50. سیاست ترجمه و گردآوری‎‏ (۵ نسخه)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)